МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ – ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Von | April 29, 2014

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

PDF Татаж авах

Монгол-Германы эдийн засгийн клубын гаргасан Герман орчуулга  –  

албан бус PDF Татаж авах

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

 

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн нийтлэг баталгааг тогтоох, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, татварын орчныг тогтворжуулах, хөрөнгө оруулалтын талаар төрийн байгууллагын эрх хэмжээ, хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүргийг тодорхойлох болон хөрөнгө оруулалттай холбоотой бусад харилцааг зохицуулахад оршино.

Хуулийг PDF -ээр Татаж авах

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журам  – Засгийн газрийн тогтоол PDF -ээр Татаж авах

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert