Герман дахь Монгол сургуулийн багш нарын цуглаан болов.

Von | September 29, 2015

Майдар холбоо нь „МОНГОЛ ИРГЭН“ төслийнхөө хүрээнд Герман дахь Монгол сургуулийн багш нарын цуглаан 2015 оны 9 сарын 26 нд Берлин хотод зохион байгуулав.

Тус цуглааны зохион байгуулалтад манай Монгол – Германы эдийн засгийн клуб дэмжиж, туслалцаа үзүүлэв.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert