Print

"Монгол Германы Нөхөрлөлийн Холбоо" ТББ нь "Монгол Германы Эдийн Засгийн Клуб" - тай хамтран хүүхэд залуучуудын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор #НОМЫН_САН байгуулах аянг эхлүүлээд байгаа билээ. 

Холбоо барих

Монголд : +976 86044090, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www.mdfverein.com 

Германд:  + 49 163 7204860, +49 176 800 24 000, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Хандивлагчид

2016.02.10

Berliner Büchertisch - http://buechertisch.org  - Залуучуудын ухан зохиол, танин мэдэхүйн 500 ном